Što obilježava moj rad i moje razumijevanje obiteljskih konstelacija?

Kako sam ja naučio konstelacije i kako sam spoznao njeno djelovanje?

1. Obiteljska/porodična (O./P.) Konstelacije su od velike pomoći i doprinose rješenjima u psihoterapiji, savjetovanju, stacionarnoj terapiji (ovisnost, depresija, opsesivno-kompulsivnim poremećajima itd.), kao i u organizacijskom kontekstu. 

 

2. O./P. konstelacije su vrlo učinkovita i očaravajuća iskustva za nepripremljenog klijenta. Tako da prije svake konstelacije treba klijenta uputiti i objasniti mu o ćemu se radi. Djelovanje jedne konstelacije za jednu konkretnu situaciju je visoko; to je često impresivno. To iskustvo razvija stalan uticaj u somato-psihičkom sistemu i u ponašanju klijenta, ukoliko se toga prisjećamo u svakodnevnici i to vježbamo (= usuditi se isprobati novo i dosađadšnje cijeniti). 

 

3. O./P. konstelacije uvijek trebaju biti dio terapijskog procesa. O./P. konstelacije se uvijek trebaju sistemski razumijeti i konstelacije pronalaze svoj temelj u obiteljskoj terapiji. Tako da O.P. konstelacije se mogu razumijeti kao transpersonalni pristup.

 

4. Da bi se O./P. konstelacije vodile, to znači da terapeut mora biti dobro educiran: npr. Kao psihoterapeut, socijalni radnik koji je u kliničkoj praksi, psihijatar sa psihoterapijskim iskustvom, teolog sa terapijskim iskustvom; te da te konstelator završio dobru edukaciju iz O./P. konstelacija. Prerada osobnih pitanja i tema je neizostavno vlastito iskustvo. Ophođenje sa transferom i kontratransferom treba biti svijestan i naučen. 

 

5. U O./P. konstelaciji mnogi procesi postaju vidljivi, koji su poznati u obitelji i transgeneracijski kao npr. Iz socijalnih i socijalnopsihologijskih fenomena kao i terapije – istraživanja (između ostalog Bowlby, Satir, Haley, Stierlin, Selvini, Yalom) bekannt sind, in einer neuen Dimension und Tiefe nachvollziehbar gemacht.

Otkrivanje obiteljskog poredka između članova obitelji nije ništa novo (pogleda S. Freud); O./P. konstelacija je uputila ka posebnim kvalitetima (zapleti, opteraćevajuće veze/attachment) unutar obiteljskog poredka. O.P. konstelacija je pod pojmom „Poredak ljubavi“ pokazala posljedice tzv. Zapleta, naknadno djelovanje izbačenih članova obitelji ili onih koji su počinili nepravdu/zločine. Verstrickungen, die nachwirkende Bedeutung von ausgeschlossenen oder an Unrecht beteiligten Familienmitgliedern eindrucksvoll gezeigt.

 

6. O./P. konstelacije mogu obuhvatiti društvene teme tijekom vremenskog perioda (npr. Počinioc-žrtva u određenim povijesnom kontekstu); ovdje je O./P. pokazala nove i izazovne kontekste. O./P. pružaju važne pokazatelje transgeneracijski prijenos opterećenja. Opterećenja koja se javljaju u različitom obliku i načinu. 

 

7. U O./P. konstelaciji kao i u sistemskoj obiteljskoj terapiji važi princip nepristrasnosti; svaki član obitelji ima pravo na pripadnost kao i na preuzimanje obiteljskog djelovanja i patnje. 

 

8. O./P. nema nikakve veze sa ideologijom ili sa misijom slanja (njem. Sendungsbewußtsein). To je ozbiljan postupak tijekom kojeg se složeni problemi ljudi trebaju razumijeti s orijentacijom ka riješenju. 

O./P. konstelacije ne daju obećanja izliječenja. Konstelacije razumijemo kao dio dugotrajnog terapijskog i razjašnjavajućeg procesa. 

Tako da se naslov knjige iz 1994.g. „Poredak ljubavi“ (Hellinger, G. Weber) i ponašanje osnivača O./P. konstelatora (Godine: 1992. -2000.) ne trebaju interpretirati kao da konstelator već iz samog sebe zna riješenje za klijente i da djeluje „sa veće pozicije“. 

O./P. konstelacije traže stav pri kojem se čuva integritet klijenta, spremnost za empatiju i pretpostavku. 

 

9. tinuitet djelovanja. Granice klijenta se moraju poštivati u O./P. konstelacijama. Klijent je onaj koji zna; ne konstelator. Koraci i radnja tijekom konstelacije trebaju biti prilagođeni situaciji, transparentni i razumljivi. 

 

10. O./P. konstelacija može izazvati krize i doprinjeti pogoršanju stanja klčijenta: zato klijent treba iamti u drugi vid terapije, gdje može prerađivati doživljeno. Za ovo je posebna odgovornost kod terapeuta, te mora biti i naknadno dostupan sudionicima.


Naš kolega na licu mjesta: Ljiljana Milačak, konstelatoribih@gmail.comStav o konstelacijskom radu i Hellingeru

Prethodnih godina „Obiteljske/porodične (O./P.) konstelacije“ po Bert-u Hellinger-u su izazvale veoma kontroverznu diskusiju i to ne samo u stručnim krugovima. Pošto se ova metoda od strane njihovih predstavnika a i kritičara uvijek iznova opisuje kao „sistemska“ i zbog mnogih direktnih upita, uprava DGfS-a će u slijedećim stavkama, objasniti svoju poziciju u ovoj kompleksnoj temi. 

 

Cilj je, da se sa jedne strane prepozna pozitivan aspekt obiteljske/porodične konstelacije, koje u okvirima sistemske terapije i savjetovanja mogu biti korisne a sa druge strane potakne kritično-reflektirajuće upravljanje ovom metodom te ukaže na opasnosti neželjenih nuspojava i nespojivosti sa sistemskom teorijom i praksom. 

 

Teorija i metodika obiteljske konstelacije proizlaze iz više-generacijske perspektive obiteljske terapije, te metode obiteljsko-konstrukcijskog rada a prije svega iz postavljanja obiteljskih skulptura, koje su važan dio sistemskih terapija. Unutar sistemskih terapija i savjetovanja, individua se, između ostalog razumije kao biće na koje obitelj ostavlja svoj utjecaj, čije su 

mogućnosti razvoja i djelovanja jako pod utjecajem povijesti prethodnih generacija, pravila, obrazaca i lojalnosti. Tehnike kao rad sa genogramom ili konstelacije obiteljskih skulptura trebaju otvoriti mogućnosti procjene obiteljske povijesti i time vlastite dodatne mogućnosti ponašanja. Zato je potreban terapeut, koji zna, da ne mora znati „istinit“ pogled, nego terapeut koji klijenta i njegov pogled na stvari susreće sa empatičnom senzibilnošću i poštovanjem, poštuje njegovu autonomiju kao i šarolikost i od strane klijenta zahtijeva proširenje opcija djelovanja. Taj pogled i navedene metode su integralni sastavni dijelovi sistemskih terapija i savjetovanja. Terapeuti koji pod navedenim premisama koriste obiteljske/porodične konstelacije u svom radu, imaju podršku od uprave DGfS-a. 

 

Praksa obiteljskih/porodičnih konstelacija po Bert Hellingeru daje upravi povod za jasnu kritiku i bojaznost od moguće opasnosti za klijente. 

Tu se kao prvo mora imenovati protagonista O./P.. konstelacija Bert Hellinger. Više od jednog desetljeća njegov zaštitni znak je, između ostalog, da prilikom velikih manifestacija odrađuje O./P. konstelacije tako da ostavljaju primamljiv dojam na publiku. 


Već se ovdje javljaju pitanja za definiranje uloge terapeuta i njegove definicije odnosa unutar trojke publika-klijent-terapeut. Uz to su Hellinger-ovi nastupi puno doprinijeli tome da se stvori slika da su O./P. konstelacije kao „Ultra-kratki-događaji“ mogu dovesti do velikih promjena. U O./P. konstelacijama on zastupa (postulira) egzistenciju unaprijed danih osnovnih poredaka i hijerarhija; i uvijek iznova zastupa svoje koncepte, interpretacije i intervencije sa takvom apsolutnošću, koja izuzetno ograničava autonomiju klijenta. Istovremeno se povlači od ozbiljne i kritične diskusije oko njegovog pristupa i radije dozvoljava da bude obožavan od svojih „vjernih“ fanova/ljubitelja. To dovodi do aure „nemogućnosti kritiziranja“, koja je nespojiva sa razumijevanjem sistemske terapije. Uprava DGfS-a zato od sistemskih terapeutkinja i terapeuta i savjetovatelja želi kritičan pristup, bez poštivanja pristupa i načine ponašanja od Bert-a Hellinger-a i nada se sposobnošću renomiranih praktičara O./P. konstelacija de sa emancipiraju od Bert-a Hellinger-a. 

 

I realna praksa O./P. konstelacija se o određenoj mjeri treba kritično prosuditi, kao etično nezastupna i opasno za korisnike. Zadnje važi npr. za uvijek iznova najavljivana grupna dešavanja pod imenom „O./P- konstelacije“, tijekom kojih se bez dovoljnog terapijskog okvira, prije svega bez osobnog odnosa prema terapeutu, klijentu sugerira, da se čak velike psihičke problemske situacije mogu značajno promijeniti kroz samo jednu O./P. konstelaciju.

 

Klijenti puni iščekivanja u ovakvim velikim grupama su djelomično nezaštićeni izloženi nepredvidivom ponašanju često dovoljno ne educiranog terapeuta. Isto važi za preopćavanje (od rečenice prave nešto općenito što nije) i prejednostavljavanje (od izjave prave previše jednostavnu verziju koja to nije) izjava koje se izvuku iz određenih O./P. konstelacija, pa koje „mali Hellingeri“ ocjenjuju i preformuliraju kao rečenice vodilje ili životne rečenice. Vodeći predstavnici O./P. konstelacija, prije svega Bert Hellinger, si moraju dozvoliti prigovor, da način kako trenutno predstavljaju „O./P. konstelaciju“ upravo priziva ovakve pojave – i da ne poduzimaju dovoljno kako bi to spriječili.

Ukoliko se mogućnosti O./P. konstelacije unutar sistemskih terapija i savjetovanja trebaju koristiti, onda po mišljenju uprave važe slijedeći uvjeti: 

 • O./P. konstelacije se mogu koristiti unutar sistemske terapije ukoliko se poštuju osnovni sistemski principi, npr.
  • neutralnost i nepristranost prema osobama i idejama,
  • terapijski postulat, povećati mogućnost izbora klijenta,
  • i terapijsko podrazumijevanje, da je klijent sam svoj stručnjak za osobne ciljeve, te da se terapeut na to ograniči da stvori dobre uvjete za nove mogućnosti rješenja, 
- kada se uz to izjave „predstavnika“ i terapeuta procjenjuju kao hipoteze i klijentu se ostavi mogućnost da ih trenutno može odbaciti kao nekorisne,
  • i kada su O./P. konstelacije smještene unutar dugotrajnog procesa sistemskih terapija i savjetovanja i kada predstavljaju samo dio terapijskog/savjetodavnog procesa.
 • O./P. konstelacije u sistemskom kontekstu se smiju sprovoditi samo od terapeuta/ savjetovatelja koji su završili temeljitu edukaciju iz sistemskih terapija/ savjetovanja i koji imaju dobro savjetodavno i terapijsku iskustvo u praksi.
 • O./P. konstelacije u velikim grupama, koje se rade zbog efekta publike se odbacuju kao neetične.
 • Ne Bert Hellinger kao guru koji postavlja norme, već širok krug stručnjaka znanstvenika unutar sistemskih terapija i savjetovanja definira metodiku O.P. konstelacija i razvija ih tako da se ne javljaju odstupanja od osnovnih načela sistemskog pristupa. 
 • Vodeći predstavnici O./P. konstelacija ne preuzimaju odgovornost samo za vlastiti metodični pristup, nego trebaju da ukažu na neetično i neodgovorno ponašanje konstelatora i trebaju da se zalažu za očuvanje kvalitete i evaluaciju prakse. 

DGfS Deutsche Gesellschaft für Systemaufstellungen e.V., www.systemaufstellung.com


Horst Brömer – Psihoterapeut i supervizor

(diplomirani psiholog, psihoterapeut)


Edukacija


1957 – 1969 Osnovna škola i gimnazija
1970 - 1976 Studij psihologije na Tehničkom univerzitetu Berlin, diploma, Ekonomija na Freie Univerzitetu u Berlinu.

Zaposlenje

1977 – 1982

Caritas Berlin: savjetovalište za droge.

1982 – 2015

 

 

Tannenhof Berlin- Brandenburg, Direktor: Mreža centara za liječenje ovisnosti mladih ljudi i roditelja sa djecom, socijalna integracija, ambulantni centri za tretman za djecu, radionice: priprema za posao, prevencija, kao i sportski programi.


Trening


1974 – 1976 Bihevioralna terapija i psihoterapija usmjerena prema klijentu (C.R. Rogers)
1982 – 1988 Geštalt terapija
1995 Diploma Supervizora
1991 – 1995 Terapija usmjerena tijelu
2004 Postavka obitelji


Radionice iz postavke obitelji (PO)


1998 – 2011 Sudjelovanje u radionicama iz PO
2003 – 2011 Radionice iz PO
2003 – 2011 Seminar i konferencije iz PO


Znanstvene i internacionalne aktivnosti


Od 1982

 

 

Kooperacija s Euro-TC (Europski centri za tretman ovisnika), Organizator Euro-TC konferencije 1990 u Berlinu (Prva Zapadno – Istočna Njemačka konferencija o drogama), 1992 u Berlinu; koorganizator sljedećih konferencija za EuroTC.
1998 Suosnivač i član odbora IREFREA Njemačke.

1998

 

Sudjelovanje u istraživačkim projektima IREFREA Njemačke, Španije, Italije, Francuske, Grčke, Portugala, Austrije (prevencija, tretman, aspekti spola, obitelj).
1998 Osnivač internacionalne kooperacije „Kup: Nogomet bez droge“ i „Internacionalnog foruma mladih“.
Od 1998 Koorganizator godišnjeg nogometnog kupa (Austrija, Njemačka, Španija, Italija, Grčka).
Od 2000 Izgradnja kvalitetnog okvira rada za Tannenhof Berlin.Brandenburg e. V., istraživanje različitih oblika tretmana, razvoj dokumentacionog sistema.
Jezici Njemački, Engleski, Španjolski