Kako porodične i sistemske konstelacije rade na mreži

Drage kolege i prijatelji,

 

S radošću najavljujem jednodnevni ONLINE seminar koji će voditi naš trener g. Horst Broemer u okviru edukacije za voditelje sistemskih konstelacija u BiH. Seminar se planira održati u nedjelju, 22.novembra 2020. s početkom u 11 sati na Zoom platformi. U nastavku pročitajte uvodne napomene g. Broemera o online formi rada i o tome šta učesnici mogu očekivati tokom seminara:

 

Online seminar o porodičnim/sistemskim konstelacijama učesnicima pruža jedinstvenu priliku da se upoznaju sa metodom sistemskih konstelacija i njenom praktičnom primjenom u obradi značajnih tema. U fokusu seminara je sam online model rada: pokazaćemo kako se porodične/sistemske konstelacije primjenjuju online. „Magija u magiji“ je: fenomenološka percepcija koja se dešava i kada smo prostorno udaljeni. To je oblik gledanja na daljinu (eng. remote viewing). Pokazaćemo kako percepcija s udaljenosti predstavlja oblik realnosti, rezonance i intuicije nas kao ljudskih bića.

 

Uvodno predavanje će biti posvećeno aktuelnim temama, relevantnim za sistemske konstelacije (etika, konstelacije u svijetu organizacija, psihološki i somatski aspekti). Praktični radovi će se voditi u skladu s željama učesnika. Imaćemo priliku upoznati se sa vrlo fokusiranim konstelacijama koje oduzimaju relativno malo vremena. Prezentiraćemo različite formate konstelacijskog rada (npr. rad s parovima), objasnićemo proces vođenja konstelacije u zadatom modelu; pripremu i follow-up: ugrađivanje konstelacije u šire okvire.

 

Plan rada


11:00 – 13:00 Otvaranje seminara i uvodno predavanje


13:00 – 13:30 pauza

13:30 – 15:30 konstelacijski radovi i diskusija


15:30 – 16:00 pauza


16:00 – 18:00 konstelacijski radovi, diskusija i zatvaranje

 

Seminar će se održati na engleskom jeziku uz konsekutivni prevod na B/H/S jezike.

 

Dobro došli!


Udruženje Agape


Sarajevo, BiH

 


Online seminar

22. novembra 2020

11:00 – 18:00

(Zoom platforma)


Cijena:

50 KM (25€) za članove edukacijske grupe  i učesnike dosadašnjih seminara

80 KM (40€) za učesnike koji se prijavljuju po prvi put 


Da biste prijavili svoje učešće i dobili upute za plaćanje, pišite nam najkasnije do 15. novembra 2020:
konstelatoribih@gmail.com