Online seminar o 
porodičnim/sistemskim konstelacijama

Online seminar o porodičnim/sistemskim konstelacijama učesnicima pruža jedinstvenu priliku da se upoznaju sa online formatom sistemskih konstelacija i njegovom praktičnom primjenom u obradi značajnih tema. Kao i u novembru 2020, u fokusu seminara će biti sama online metoda i to dva formata online konstelacija u individualnom setingu.

 

Plan rada


10:00 – 12:00 Otvaranje seminara i uvodno predavanje


12:00 – 12:45 pauza 


12:45 – 14:45 konstelacijski radovi i diskusija


14:45 – 15:30 pauza


15:30 – 17:30 konstelacijski radovi, diskusija i zatvaranje

 

Važna Napomena

Broj učesnika je ograničen. Samo 22 prvopristigle prijave za učešće će biti prihvaćene.

 

Seminar će se održati na engleskom jeziku uz konsekutivni prevod na B/H/S jezike.

 

Dobro došli!

 

Ljiljana Milacak


Udruženje Agape


Sarajevo, BiH

 

Horst Brömer 


Psychotherapist, certif. Systemic constellator 


Berlin, D 

 

28.12.2021

 

 


Online seminar

07. februar 2021

10:00 – 17:30

(Zoom platforma)


Cijena:

50 KM (25€) za članove edukacijske grupe  i učesnike dosadašnjih seminara

80 KM (40€) za rezidente EU i učesnike koji se prijavljuju po prvi put


Prijava i plaćanje: 

Rok za prijavu (isključivo putem e-mail-a na konstelatoribih@gmail.com) i uplatu kotizacije je 30. januar 2021. god.